गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य संग सम्बन्धित तथ्याङ्क
मेसिन
जम्मा मेसिन
१६९
संचालित
१३४
बिग्रिएको
३४
संचित
बिरामी
जम्मा बिरामी
८८४
प्रतीक्षारत बिरामी
११३
सेवारत बिरामी
७७१
मानवीय संसाधन
नेफ्रोलोजिस्ट
MDGP
१०
मेडिकल अफिसर
२४
स्टाफ नर्स
११७
बायोमेडिकल टेक.
सहयोगी
४१
डेंगी सँक्रमित
२४९
ब्रुसेलोसिस
१४
आँखा पाक्ने रोग
१००७७
शापु
२८
ठेउला
५२
स्क्रब टाईफस
४१३

मन्त्री

माननीय विन्दु कुमार थापा

सचिव

डा. विनोद विन्दु शर्मा