गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

मातृशिशु मितेरी अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, कास्की
विस्तृत विवरण
नाम मातृशिशु मितेरी अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की
मोवाइल 061-440535
ईमेल: maternityhospitalpk@gmail.com
वेबसाईट https://msmhospital.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. धर्म देव ढकाल [९८५६०७८२०३]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

४००००

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

६००

१०

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

५००

११

२.७.२२.४०७

दन्तरोग सेवा (Dental Service) सेवा निरन्तरता (संचालनको लागि उपकरण, मर्मत एवम् कन्जुमेवल खरिद आदी)

२२५२२

६००

१२

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१३

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

१४

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१५

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१६

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१०००

१७

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

१८

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

१९

११.३.९.१८

X-ray सेवाको लागि आवश्यक Cassette र Film खरिद

३११२२

५००

२०

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२१

११.१.३.३

अस्पताल भवनको मर्मत सम्भार

३११६१

५००

२२

११.१.३.६

मातृशिशु अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संभार

३११६१

१०००

जम्मा

५२४९४

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स .

कर्मचारीक नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

डा धर्मदेव ढकाल

प्रसुती रोग विशेषज्ञ

9856078203

अब्स गाइनो

नवौ

डा रोजीना पौडेल

बालरोग विशेषज्ञ

9845066767

पेडियाट्रिक

नवौ

डा अस्मिता पाठक

मेडिकल अधिकृत

9857648598

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

डा रवि रमण न्यौपाने

एनेस्थेसियोलोजिष्ट

9846922276

एनेस्थेसियोलोजी

नवौ

डा. गररिमा देवकोटा

प्रोष्टोडोन्टोस

9849385110

डेन्टिष्टी

नवौ

डा कुशल वराल

बालरोग विशेषज्ञ

9846324266

पेडियाट्रिक

नवौ

डा कालिका भण्डारी

प्रसुती रोग विशेषज्ञ

9856050087

अब्स गाइनो

नवौ

डा आरजु रेग्मी

मेडिकल अधिकृत

9860103647

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

डा.अमृता वराल

मेडिकल अधिकृत

9846223175

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

१०

डा सविन ग्वाछा

डेण्टल सर्जन

9843743541

डेन्टिष्टी

आठौ

११

डा जायज अधिकारी

मेडिकल अधिकृत

9869141393

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

१२

डा प्रभात बाँनिया

मेडिकल अधिकृत

9869865602

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

१३

डा जेनिशा कुँवर

मेडिकल अधिकृत

9846368886

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

१४

डा शशांक तिमिल्सिना

मेडिकल अधिकृत

9846038395

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

१५

डा . मोनिका गुरुङ्

मेडिकल अधिकृत

9846880860

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ