गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

बेनी अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी
विस्तृत विवरण
नाम बेनी अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी
मोवाइल 069-521188
ईमेल: benihospital.adm@gmail.com
वेबसाईट https://benihospital.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख डा. शंकरराज लामिछाने [९८५७६२३१८८]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

४५०

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३८

डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि उपकरण मर्मत एवं कन्जुमेवल्स खरिद

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

१०

२.७.२२.३९९

आँखा सेवा कार्यक्रम निरन्तरता

२२५२२

६००

११

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

४२०

१२

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

१५०

१३

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१४

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

१५

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१६

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१७

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

१८

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

१९

११.३.१९.१

अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लगायतका Heavy Equipment सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कम्तिमा ३०० KVA को विद्युत ट्रान्सफर्मर जडान

३११२२

३५००

२०

११.३.९.२१

RO Plant खरिद तथा जडान

३११२२

१२००

२१

११.३.९.२५

General Anastasia Machine (GA Machine) खरिद

३११२२

२३००

२२

११.६.१३.७

कार्यालयको फर्निचर एवं फर्निसिङ्ग

३११२३

५००

२३

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

१७९१४

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

1

डा अन्जु थापा

गाइनेलोजिष्ट

9846840738

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौ

2

डा परिवर्तन बराल

कन्सल्टेण्ट सर्जन

9856038381

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौ

3

डा अनुषा मानन्धर

साइक्याटि्क सर्जन

9841845985

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौ

4

डा अमृत अधिकारी

मेडिकल अधिकृत

9856059701

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

5

डा सुरेन्द्र आचार्य

मेडिकल अधिकृत

9806639774

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

6

डा भारती मेहता

मेडिकल अधिकृत

9869112250

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

7

डा देवान कार्की

डेण्टल सर्जन

9841250092

डेन्टिष्टी

आठौ

8

डा शिलु अर्याल

डेण्टल सर्जन

9812354426

डेन्टिष्टी

आठौ

9

डा नितेश श्रेष्ठ

Internal Medicine

98511657227

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौ

10

डा गोविन्द पोखे्ल

मेडिकल अधिकृत

9816600666

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

11

डा विराज आचार्य

मेडिकल अधिकृत

9860778323

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

12

डा अनिता तामाङ वाइवा

मेडिकल अधिकृत

9843142146

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

13

डा रविन भुषाल

मेडिकल अधिकृत

9843617197

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

14

डा रामु सापकाेटा

मेडिकल अधिकृत

9863493758

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

15

डा प्रशान्त गुरागाइ

मेडिकल अधिकृत

9861582632

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

16

डा विद्यादेवी बानिया

मेडिकल अधिकृत

9860726841

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौ

17

डा अरविन्द श्रेष्ठ

डेण्टल सर्जन

9840873690

डेन्टिष्टी

आठौ

18

डा अस्मिता कटुवाल क्षेत्री

डेण्टल सर्जन

9840873690

डेन्टिष्टी

आठौ