गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

कार्यालयका कर्मचारीहरु


Dr. Binod Bindu Sharma
नाम: डा. विनोद विन्दु शर्मा
पद: सचिव
मोवाइल: ९८५६०१५७५७
ईमेल: bs819534@gmail.com
Gita Ghimire
नाम: गिता घिमिरे
पद: उप-सचिव
मोवाइल: 9849788711
ईमेल: mgitaghimire@gmail.com
Suraj Gurau
नाम: सुरज गुरौ
पद: जनस्वास्थ्य प्रशासक
मोवाइल: ९८५८३६६८८८
ईमेल: suraj.gurau@gmail.com
Dr. Ramesh Kumar KC
नाम: डा. रमेश कुमार के.सी.
पद: स्वास्थ्य प्रशासक
मोवाइल: ९८४६७१३२०४
ईमेल: kcramesh2014@gmail.com
Dr Madhurjee Dhakal
नाम: डा मधुरजी ढकाल
पद: आयुर्वेद चिकित्सक
मोवाइल: ९८५६०१५७५५
ईमेल: madhurjeedhakal@gmail.com
Indra Kamal Sigdel
नाम: इन्द्र कमल सिग्देल
पद: लेखा अधिकृत
मोवाइल: ९८५६०५२९५४
ईमेल: pr.kamal111@gmail.com
Khuma Devi Regmi
नाम: खुमा देवी रेग्मी
पद: शाखा अधिकृत
मोवाइल: ९८४६८५८०८४
ईमेल: samjhanaregmisanu7@gmail.com
Rishi Ram Paudel
नाम: ऋषिराम पौडेल
पद: तथ्याङ्क अधिकृत
मोवाइल: ९८५७६२३३८७
ईमेल: rrpaudel89@gmail.com
Anuradha Timilsina
नाम: अनुराधा तिमिल्सिना
पद: कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत
मोवाइल: ९८४६१४६३४४
ईमेल: smileanuradhaart@gmail.com
Sajan Baral
नाम: साजन बराल
पद: फार्मेसी अधिकृत
मोवाइल: ९८४६२७८४५४
ईमेल: anisoleether@gmail.com
Prakash Baral
नाम: प्रकाश बराल
पद: कम्प्युटर अधिकृत
मोवाइल: ९८४१७२१६७०
ईमेल: prakash.baral2009@gmail.com
Narendra Kumar Regmi
नाम: नरेन्द्र कुमार रेग्मी
पद: सहायक प्रशासकीय अधिकृत
मोवाइल: ९८४६०३६२७८
ईमेल: narendraregmi26@gmail.com
Buddhi Sagar Adhikari
नाम: बुद्धिसागर अधिकारी
पद: मेडिकल रेकर्ड निरीक्षक
मोवाइल: ९८४६१३८४००
ईमेल: masterkanchho@gmail.com
Jagat Bandu Poudel
नाम: जगत बन्धु पौडेल
पद: सहायकस्तर पाचौं
मोवाइल: ९८५६०३७४८१
ईमेल: -