गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

पुर्व मन्त्रीहरु


Madhu Adhikari Gurung
मन्त्री मा. मधु अधिकारी गुरुङ
देखी - सम्म

Honorable Pancharam Gurung
मन्त्री माननीय पञ्चराम गुरुङ
देखी - सम्म

Honorable Sushila Simkhada
मन्त्री माननीय सुशिला सिंखडा
देखी - सम्म