•   नेपली
  • Dark
  • ०६१-५३५०९५

गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

दमौली अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
विस्तृत विवरण
नाम दमौली अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
मोवाइल 065-562603
ईमेल: damaulihospital2068@gmail.com
वेबसाईट https://damaulihospital.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. दिवस ढकाल [९८५६०६५६५२]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

४५०

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३८

डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि उपकरण मर्मत एवं कन्जुमेवल्स खरिद

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

१०

२.७.२२.३९९

आँखा सेवा कार्यक्रम निरन्तरता

२२५२२

६००

११

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

४२०

१२

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

२५०

१३

२.७.२२.४०६

अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र फर्निचर, फिर्ज, Microscope आदि खरिद

२२५२२

२००

१४

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१५

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

१६

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१७

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१८

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

१९

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

२०

११.३.७.५

कार्यालयका आवश्यक अन्य विभिन्न मेसिनरी औजार खरिद

३११२२

५००

२१

११.६.१३.७

कार्यालयको फर्निचर एवं फर्निसिङ्ग

३११२३

५००

२२

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

११७१४

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

डा. दिवस ढकाल

नि.मे.सु.

९८६२०२३७८०

ज.हे.स.

आठौं

डा.शिलु जैशी

मे.अ.

 

ज.हे.स.

आठौं

डा.संजु पौडेल

मे.अ.

 

ज.हे.स.

आठौं

डा. सुबास शर्मा

बाल रोग विशेषज्ञ

९८४१९०८८००

ज.हे.स.

नवौ

डा.भविष्य श्रेष्ठ

बाल रोग विशेषज्ञ

9866000258

ज.हे.स.

नवौ

डा.कृष्ण तिमिल्सिना

हाड जोर्नी बिशेषज्ञ

९८४६११५५०३

ज.हे.स.

नवौ

डा.सुशील बि.क

मे.अ.

९८४३४२९२५८

ज.हे.स.

आठौं

डा.कृष्ण गिरी

मे.अ.

९८४६४८३४८५

ज.हे.स.

आठौं

डा. सन्जिब भण्डारी

डे.स.

९८४१२६२६६९

डे.स.

आठौं

१०

डा.प्रेरणा भण्डारी

डे.स.

९८६२०७९५०३

डे.स.

आठौं

११

डा.नबिन सुन्दास

मे.अ.

९८४९६२७७४०

ज.हे.स.

आठौं

१२

डा.विकल ढुंगाना

मे.अ.

९८४३७१७९१२

ज.हे.स.

आठौं

१३

डा.सुमन श्रेष्ठ

मे.अ.

९८४९८११८२३

ज.हे.स.

आठौं

१४

डा.प्रमित  खतिवडा

मे.अ.

९८४९९९२२६४

ज.हे.स.

आठौं

१५

डा. सन्दिप पाण्डे

मे.अ.

९८६०९२०२५३

ज.हे.स.

आठौं