गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

गोरखा अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, गोरखा
विस्तृत विवरण
नाम गोरखा अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, गोरखा
मोवाइल 064-420208/420918
ईमेल: docgorkhahospital@gmail.com
वेबसाईट http://gorkhahospital.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. हरी श्रेष्ठ [९८५६०१०९१८]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

४५०

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३८

डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि उपकरण मर्मत एवं कन्जुमेवल्स खरिद

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

१०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

६००

११

२.७.२२.४०३

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालनका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन (Hospital Strengthen)

२२५२२

४५००

१२

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

१५०

१३

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१४

२.७.२२.४५८

डायलासिस सेवा शुरुवातको लागि आवश्यक पर्ने विविध खर्च

२२५२२

१०००

१५

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

१६

२.७.२२.५२६

Maternity Waiting Home सञ्चालन

२२५२२

५०

१७

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१८

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१९

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

२०

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

२१

११.३.१९.३

अस्पतालका लागि आवश्यक कम्तिमा ३०० KVA को Three Phase Generator खरिद

३११२२

५०००

२२

११.३.९.१९

अस्पतालका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सम्वन्धी औजार उपकरण खरिद

३११२२

४०००

२३

११.६.१३.५

नयाँ निर्माण भवनको लागि फर्निचर एवं फिक्चर्स खरिद

३११२३

२०००

२४

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

१०००

जम्मा

२७०४४

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

डा हरि कुमार श्रेष्ठ

नि.मे.सु (क.अब्स गाइनो)

९८५६०१०९१८

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

दशौं

डा सिद्धार्थ खनाल

अर्थोपेडिक सर्जन

९८४१४५४४९१

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा राहुल मण्डल

क.अब्स गाइनो

९८४१८८४४९६

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा शम्भु अधिकारी

क.एनेस्थेसियोलोजिष्ट

९८४११०४०९७

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा गेहेन्द्र भुषाल

क.रेडियोलोजिष्ट

९८४९२६८५९३

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा स्मिता न्यौपाने

क.साइक्याट्रीक

९८४१७९३६४७

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा विजय शर्मा

क.जनरल फिजीसिन

९८४१६४७३२९

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा दिक्षा पौडेल

क.अब्स गाइनो

९८६१८१५६६६

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

डा मानकाजी थापा

क.साइक्याट्रीक

९८४१७८७३५७

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

१०

डा अमृतराज सुवेदी

MDGP EM

९८४६७४४३६२

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

११

डा सन्देश श्रेष्ठ

अर्थोपेडिक सर्जन

९८५५०४८५११

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

१२

डा प्रतिमा गौतम

जनरल सरर्जरी

९८४९६२०९४१

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

१३

डा कुशल राज जोशी

क.जनरल फिजीसिन

९८४९९६३१४१

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

१४

डा अनिता थापा

क.अब्स गाइनो

९८६१२८१९७७

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

नवौं

१५

डा नविन थापा

डेन्टल सर्जन

९८४१०३३३८१

डेन्टिष्टी

आठौं

१६

डा प्रकाश काफ्ले

डेन्टल सर्जन

९८४३९९७१९४

डेन्टिष्टी

आठौं

१७

डा सुमि के सी

डेन्टल सर्जन

९८६३१९५६९१

डेन्टिष्टी

आठौं

१८

डा आयुश भण्डारी

मेेडिकल अधिकृत

९८४६३४७९१६

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

१९

डा अर्जुन सापकोटा

मेेडिकल अधिकृत

९८४३६०८४८१

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

२०

डा अनिरुद्र थपलिया

मेेडिकल अधिकृत

९८४५२४१७१५

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

२१

डा रविसन दुवाल

मेेडिकल अधिकृत

९८४३४५२५३२

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

२२

डा कुशल जंग कार्की

मेेडिकल अधिकृत

९८४१७३४०९१

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

२३

डा सन्तोष सिटौला

मेेडिकल अधिकृत

९८६८२११७४३

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं

२४

डा अहमद रजा मियाँ

मेेडिकल अधिकृत

९८४९१९९०१५

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

आठौं