गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

पुर्व सचिवहरु


Mr Binod Bahadur Kunwar
श्री विनाेद बहादुर कुँवर
देखी - सम्म

Dr. Binod Bindu Sharma
डा. विनोद विन्दुु शर्मा
देखी - सम्म

Dr. Shree Ram Tiwari
डा. श्रीराम तिवारी
देखी - सम्म

Dr. Bishow Bandhu Bagale
डा. विश्व वन्धु बगाले
देखी - सम्म