गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

धौलागिरी अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
विस्तृत विवरण
नाम धौलागिरी अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
मोवाइल 068-520288/522597
ईमेल: dhaulagiri.hospital@gmail.com
वेबसाईट http://dhaulagirihospital.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. रवि रंजन प्रधान [९८५७६७०२८८]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

५२५

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३८

डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि उपकरण मर्मत एवं कन्जुमेवल्स खरिद

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

१०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

४२०

११

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

२००

१२

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१३

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

५१००

१४

२.७.२२.५२२

सिटि स्क्यान (CT Scan) सेवा प्रारम्भको लागि आवश्यक व्यवस्थापन खर्च

२२५२२

२०००

१५

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१६

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१७

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

१८

७.२.११.४

अस्पतालमा सञ्चालित PCR सेवाको लागि आवश्यक कन्जुमेवल्स, रिएजेन्ट आदी सामग्री खरिद

२७२१३

१२००

१९

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

२०

११.३.११.१

स्वास्थ्य उपकरण खरिद

३११२२

५००

२१

११.३.२२.४

अस्पतालको नयाँ भवनमा निर्माण भएको लिफ्टको बाँकी रकम भुक्तानी (खरिद ऐन बमोजिम भएको सम्झौता रकम)

३११२२

४५००

२२

११.३.९.३४

सिटि स्क्यान (CT Scan) मेसिन खरिद साथै सो सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद

३११२२

१०००००

२३

११.६.१३.५

नयाँ निर्माण भवनको लागि फर्निचर एवं फिक्चर्स खरिद

३११२३

५०००

२४

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

१०००

२५

११.५.२४.५

२०० शैयाको अस्पताल भवन निर्माणको लागी बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण

३११७२

२३००

जम्मा

१२६५३९

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
- डा. अमित ढुंगाना एनेस्थेसियोलोजिष्ट ९८४६१९९८१२
- डा. अभिशेष वाग्ले फिजिसियन ९८४६३९६६४६
२२६०५४ डा. प्रनिता राजभण्डारी मेडिकल अधिकृत ९८५७६४५४००
२३१८०० डा. मिलन श्रेष्ठ मेडिकल अधिकृत ९८४६१४३५२६
२२६०३७ डा. पुजा शर्मा मेडिकल अधिकृत ९८६५५५९४४४
२२५९८२ डा. सृजना अर्याल मेडिकल अधिकृत ९८४६८४०९३९
२३१९११ डा. सन्जु पौडेल डेन्टल सर्जन ९८४६९९८७५६
२०८६६७ सुरज वराल ब.मे.ल्या. टेक्नोलोजिष्ट ९८४१६६१२२२
१७५४४६ झलक प्रसाद आचार्य लेखा अधिकृत  ९८५६०२५४५३
१० २१२७४२ शान्ती भण्डारी नर्सिङ अधिकृत  ९८४७०७९६०८
११ २३२०७० अन्जना पौडेल नर्सिङ अधिकृत  ९८४५०५६४७२
१२ १७६५८८ तेज प्रसाद निउरे अधिकृत  ९८५७६२०७१७
१३ १७५५५५ शोभा केसी सहायक पाचौं  ९८५७६३६७६५
१४ २१४३२६ खिम वहादुर वि.क. ल्याव टेक्नीसियन  ९८४७६७६७२२
१५ - अमर अधिकारी रेडियोग्राफर ९८६३९३७१५०
१६ ११६६३५ देवी कुमारी नेवार व.अस्पताल न. निरिक्षक  ९८४७६२१७११
१७ १९६२९० मिलन वरुवाल अस्पताल न. निरिक्षक  ९८४७६२१०६५
१८ २१३१११ वेलिसरा भुजेल थापा अस्पताल न. निरिक्षक  ९८४६५०२०६४
१९ २१२३६५ सुजता देवकोटा अस्पताल न. निरिक्षक  ९८४६७७८९२२
२० २१२८६४ प्रियङ्का वि.क. अस्पताल न. निरिक्षक  ९८६०६६५३३५
२१ २१४२६५ टकमाया गुरुङ अस्पताल न. निरिक्षक  ९८४६०५६८५३
२२ २२६०४८ रोविना शाक्य स्टाफ नर्स  ९८४३३२२१२६
२३ २१४१४४ जया थापा स्टाफ नर्स  ९८०५२३२७४६
२४ २०५५१९ सन्तुष्टी गौतम स्टाफ नर्स  ९८४७७१०५३२
२५ २२९५२८ सुस्मिता श्रेष्ठ स्टाफ नर्स  ९८४६१३६६९२
२६ २२९५४२ प्रतिमा भण्डारी स्टाफ नर्स ९८४३११८३८८
२७ - करिस्मा के.सी. स्टाफ नर्स ९८६५८६२३३९
२८ - सुमित्रा ढकाल स्टाफ नर्स ९८४३६९७३०२
२९ १८०१९७ टिकादेवी शर्मा रिजाल सि.अ.न.मी.  ९८४७७६८५६९
३० १९७८५२ यशोदा शर्मा सि.अ.न.मी.  ९८४७६२१४९४
३१ १९११९४ कान्तादेवी शर्मा सि.अ.न.मी.  ९८५७६६२०५८
३२ १६३०१९ भरत शर्मा सि.अ.हे.व. ९८५७६२०६०८
३३ १७५६७५ कविता शाक्य सि.अ.हे.व. ९८४७६२२३३८
३४ १९१३८६ शिव वहादुर के.सी सि.अ.हे.व.  ९८४७६२१८२८
३५ - मिलन गौतम अ.हे.व. ९८६०३०१७१८
३६ २००३६७ तारानाथ शर्मा सहायक पाचौ  ९८५७६३२२४५
३७ - कमल ओली हेल्थ असिस्टेन्ट ९८६७९५२९६७
३८ - महेश्वर तिमिल्सिना ल्याव असिस्टेन्ट ९८४६७८५७९२
३९ १६१५५१ वुद्धिवहादुर घर्ती कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन ९८५७६३३४०६

 

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

डा. रवि रंजन प्रधान

प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट

९८५७६७०२८८

डा. रेखा पौडेल

प्रमुख कन्सल्टेन्ट अव्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट

९८०३७२१०७५

डा. किरण तिवारी

प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन

९८४१९१८५६८

डा. हेमन्त बाँस्तोला

कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट

९८४६६४७८२७

डा. अमित ढुंगाना

कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट

9846199812

डा. शंकर राज लामिछाने

कन्सल्टेन्ट सर्जन

९८५६०५२७०१

डा. प्रभात सिंह राजपुत

कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिष्ट

९८६०१८४१८६

डा. विजय वझा

कन्सल्टेन्ट अव्स एण्ड

९८४९०७९४९५

डा. अभिशेष वाग्ले

कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन

९८४६३९६६४६

१०

डा. अस्मिता श्रेष्ठ

कन्सल्टेन्ट इ.एन.टी. सर्जन

९८५७६२७१५०

११

शान्ती पौडेल

नर्सिङ प्रशासक

9846024545

१२

डा. रायना श्रेष्ठ

कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन

९८४९०१०४३५

१३

डा. सन्दिप सापकोटा

कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन

९८४१०३३६१९

१४

डा. समिर लामिछाने

कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक्स सर्जन

९८५१२१४११७

१५

डा. दिपेन्द्र शर्मा

कन्सल्टेन्ट सर्जन

९८४६७७४२७२

१६

डा. कृति कंडेल

वाल रोग विशेषज्ञ

९८६१९१८५०७