प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

मध्यविन्दु अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, नवलपुर
विस्तृत विवरण
नाम मध्यविन्दु अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, नवलपुर
मोवाइल 078-418046
ईमेल: districthospitalsustaeast@gmail.com
वेबसाईट http://madhyabinduhospital.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. जितेन्द्र कंडेल [९८५७०८८१४६]