प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

दमौली अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
विस्तृत विवरण
नाम दमौली अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
मोवाइल 065-562603
ईमेल: damaulihospital2068@gmail.com
वेबसाईट https://damaulihospital.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. दिवस ढकाल [९८५६०६५६५२]