प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गोरखा
गण्डकी प्रदेश, गोरखा
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गोरखा
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, गोरखा
मोवाइल 064-421577
ईमेल: dahcgorkha2050@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. प्रशान्त पण्डित 9855054670