गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्कीको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।Download: मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्कीको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।