प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय कास्की
गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय कास्की
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा
मोवाइल 061-520493
ईमेल: dphokaski@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख श्री बद्रिराज आचार्य 9856033424