प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, कास्की
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की
मोवाइल 061-520493
ईमेल: dphokaski@gmail.com
वेबसाईट http://hokaski.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख श्री बद्रिराज आचार्य [९८५६०४८३५०]