प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, कास्की
विस्तृत विवरण
नाम संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की
मोवाइल -
ईमेल: sshospital.gandaki@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. विकास गौचन 9856042341