प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

क्षयरोग उपचार केन्द्र
गण्डकी प्रदेश, कास्की
विस्तृत विवरण
नाम क्षयरोग उपचार केन्द्र
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की
मोवाइल -
ईमेल: rtcpkr@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. अरुण कुमार झा 9841238585