प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

मुस्ताङ अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ
विस्तृत विवरण
नाम मुस्ताङ अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ
मोवाइल 069-440474/440291
ईमेल: jomsomhospital@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. विशाल तिवारी 9841966622