प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

स्याङ्जा अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
विस्तृत विवरण
नाम स्याङ्जा अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
मोवाइल 063-423202/420239
ईमेल: dhsyangja@gmail.com
वेबसाईट http://dhsyangja@gmail.com
कार्यालय प्रमुख कृष्ण कुमारी कार्की [९८५६०५३२३९]