प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

स्याङ्जा अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
विस्तृत विवरण
नाम स्याङ्जा अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
मोवाइल 063-423202/420239
ईमेल: dhsyangja@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. रमेश प्रसाद आचार्य 9851173063