प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

गोरखा अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, गोरखा
विस्तृत विवरण
नाम गोरखा अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, गोरखा
मोवाइल 064-420208/420918
ईमेल: docgorkhahospital@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. हरी श्रेष्ठ -