प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

धौलागिरी अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
विस्तृत विवरण
नाम धौलागिरी अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
मोवाइल 068-520288/522597
ईमेल: dhaulagiri.hospital@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. शैलेन्द्र वि. पोख्रेल 9851176425