प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्वत
गण्डकी प्रदेश, पर्वत
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्वत
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पर्वत
मोवाइल 067-690573
ईमेल: dahc.parbat@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. राम कृष्ण भुजेल मगर 9840014954