प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र
गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
मोवाइल 065-563483
ईमेल: dahctanahun@gmail.com
वेबसाईट http://dahctanahun.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. राम प्रबोध मण्डल [९६५६०६३४८३]