प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँ
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
मोवाइल 065-563483
ईमेल: dahctanahun@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. राम प्रबोध मण्डल 9856063483