प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्याङ्जा
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
मोवाइल 063-423272
ईमेल: dahcsyan@gmail.com
वेबसाईट https://ahcsyangja.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख ................... 9856035620