प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय
गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
विस्तृत विवरण
नाम धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ
मोवाइल 068-520031
ईमेल: baglungzonal@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख डा. सरोज राय यादव 9847622380