प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय मनाङ
गण्डकी प्रदेश, मनाङ
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय मनाङ
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, मनाङ
मोवाइल 066-440119
ईमेल: dhomanang@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख श्री बाबुराम आचार्य 9846031299