प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङ
गण्डकी प्रदेश, लमजुङ
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङ
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, लमजुङ
मोवाइल 066-520119/520291
ईमेल: dpholamjung1@gmail.com
वेबसाईट #
कार्यालय प्रमुख श्री अमर दवाडी 9856046119