प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

कोरोना भाइरस (COVID-19) परिक्षण सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी
कुल परीक्षण
४०११९३
संक्रमित
१०४६३१
निको भएका
१०३१६३
सक्रिय संक्रमित
मृत्यु
१४६७
नेगेटिभ
२९६५६२
२४ घण्टाको परीक्षण
१६
संक्रमित
निको भएका
हाेम आइसाेलेसनमा
मृत्यु
नेगेटिभ
१६
आईसोलेशन बेड
जम्मा
८१
खाली
८१
ICU बेड
जम्मा
४४
खाली
४२
भेन्टिलेटर
जम्मा
२९
खाली
२९
HDU बेड
जम्मा
७४
खाली
७४